ગુજરાતી થઈ ગુજરાતી કોઈ બોલે==


 

 

  ગુજરાતી  થઈ ગુજરાતી  કોઈ   બોલે

સ્વર્ણિમ ગુજરાતના વર્ષે અવિનાશ વ્યાસની રચના

ગુજરાતી થઈ ગુજરાતી કોઈ બોલે નહિ બરાબર
કે ભાષાની મીઠાશ નહિ , જાણે બોલે કાગડો- કાબર
ઉત્તરમાં પાટણની પ્રભુતા ને અંબાજી સાક્ષાત
અને દક્ષિણમાં આદિવાસીઓ ભાષાથી અજ્ઞાન
ને અમદાવાદમાં ચીપી ચીપીને …………………….પવાલામાં પાણી પીશો..
અમદાવાદમાં ચીપી ચીપીને બોલે બ્રાહ્મણ- નાગર ———- ગુજરાતી થઈ…
નર્મદનું સુરત જુઓ તો બોલે બોલે બોબડું ,
તું ને બદલે ટટતું નો ટ ત્યારે ..ત .. તોતડું
તપેલીને એ કહે પતેલી ……………………………….મારી લાખ્યા બટાકાનું હાક…
તપેલી ને એ કહે પતેલી પછી હોય શેઠ કે ચાકર ………….ગુજરાતી થઈ …
અચો …અચો … કઈ કચ્છી બોલે ને
કાઠીયાવાડી કહે હાલો….. એ હાલો બાપા ..
ચરોતરીનું કેમ છો.. ચ્યમ છો. ગરબડ ને ગોટાળો…..હેડો લ્યા….
સૌએ મળીને ભ્રષ્ટ કર્યો છે , આ ભાષાનો રત્નાકર ………..ગુજરાતી થઈ….
લેખકશ્રી…. અમર સદા અવિનાશ વ્યાસ ;
સ્વપ્ન જેસરવાકર
Advertisements

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s