માં ગુર્જરી


હે ગરવા ગુજરાતી જનો
ગૌરવવંતી ગુજરાતના ગરવા ગુજરાતીઓ જાગૃત તો છો,
સાહસિક પણ છો, ધનવાન છો, ગુણવાન છો, અને જગત
આખાને દોરવાની સમર્થતા આપના માં છે પણ આપની
આગવી વિશિષ્ટ ઓળખ છે . જાણો છો ગરવા ગુર્જરાતીની
ભારતને માતા કહેવાય પણ અમેરિકા- ઇંગ્લેન્ડ – ચીન -જાપાન
રુશિયા કે દુબઈ ને માતા ના કહેવાય ફક્ત ભારત ને જ માતા
કહેવાય . તેવી રીતે ગુજરાતને માં ગુજ્જરી કહેવાય
માં રાજથાન -માં મહારાષ્ટ્ર – માં મધ્ય પ્રદેશ કે માં કેરળ
ના કહેવાય
અરે અમેરિકા માં મધર દે એક જ ઉજવાય પણ ગુજરાતી
ભડવીરો ત્રણ-ત્રણ મધર દે ઉજવી શકે .આપણી જન્મદાતા માતા
ભારત માતા અને ગરવી ગુર્જરી માતા આવું ભાગ્ય તો ગુજરાતી
જેવા ભાગ્યશાળી ના નસીબ માં જ લખ્યું હોય જે ગર્વથી પોતાને
ત્રણ માતાના સંતાનો કહી શકે . અરે સ્વર્ણિમ ગુજરાતના વર્ષે
આવું ત્રિમૂર્તિ માતાનું સ્વરૂપ આપના પર કૃપા વરસાવે તો
દરેક ગુજરાતી દેશ-પરદેશમાં ગૌરવવંતી ગુજરાતને ગાજતી
કરશે — જય જય ગરવી ગુજરાત – સ્વર્ણિમ ગુજરાત- ગોલ્ડન ગુજરાત
ગોવિંદ પટેલ—– સ્વપ્ન જેસરવાકર
Advertisements

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s