પિચકારી મને ના મારશો…….


 આદ્ય કવિ  નરસિંહ મહેતા ગુજરાતના પ્રથમ કવિ  છે. તેમનું   રચેલું
હોળીના સમયે ગવાતું  એક પદ રજુ કરું છું………………………..
=========================================================================
 
                  = પિચકારી  મને ના  મારશો=                         
===========================================
 
 
પિચકારી  મને  ના  મારશો,

ના મારશો  હો નંદ લાલ રે ,    પિચકારી મને ના મારશો.
મારે માથે  છે પાણીનું  બેડલું,
મારી કેડે છે નાનેરા  બાળ  રે ,   પિચકારી  મને  ના  મારશો.
ઘેર  સાસુ   અમારાં ખીજશે,
કંઈ  નણંદલ દેશે  ગાળ રે,      પિચકારી  મને   ના  મારશો.
ઘેર નાનો દીયેરીયો લાડકો ,
પરણ્યો છે વિખનું ઝાડ રે,      પિચકારી   મને   ના   મારશો.
મુખ માંજું ને આંજું રે આંખડી,
બળવંતા ના બાંધું બે હાથ રે,  પિચકારી   મને  ના   મારશો.
લ્યો ને અબીલ ગુલાલ ખોળા ભરું,
તે લઈ છાંટો હો નંદલાલ રે,    પિચકારી  મને   ના   મારશો.
મે’તા નરસીના સ્વામી શામળા ,
તમે  વેગળા અહીંથી જાવ રે ,  પિચકારી  મને  ના   મારશો.
==========================================================================
 પદના રચયિતા===== આદ્ય કવિ નરસિહ મહેતા..==================
==========================================================================
 
સ્વપ્ન જેસરવાકર ====== ગોવિંદ પટેલ
 
 
 
 
 
 
 
 

 આદ્ય કવિ  નરસિંહ મહેતા ગુજરાતના પ્રથમ કવિ  છે. તેમનું   રચેલું
હોળીના સમયે ગવાતું  એક પદ રજુ કરું છું………………………..
=========================================================================
 
                  = પિચકારી  મને ના  મારશો=                         
===========================================
 
 
પિચકારી  મને  ના  મારશો,

ના મારશો  હો નંદ લાલ રે ,    પિચકારી મને ના મારશો.
મારે માથે  છે પાણીનું  બેડલું,
મારી કેડે છે નાનેરા  બાળ  રે ,   પિચકારી  મને  ના  મારશો.
ઘેર  સાસુ   અમારાં ખીજશે,
કંઈ  નણંદલ દેશે  ગાળ રે,      પિચકારી  મને   ના  મારશો.
ઘેર નાનો દીયેરીયો લાડકો ,
પરણ્યો છે વિખનું ઝાડ રે,      પિચકારી   મને   ના   મારશો.
મુખ માંજું ને આંજું રે આંખડી,
બળવંતા ના બાંધું બે હાથ રે,  પિચકારી   મને  ના   મારશો.
લ્યો ને અબીલ ગુલાલ ખોળા ભરું,
તે લઈ છાંટો હો નંદલાલ રે,    પિચકારી  મને   ના   મારશો.
મે’તા નરસીના સ્વામી શામળા ,
તમે  વેગળા અહીંથી જાવ રે ,  પિચકારી  મને  ના   મારશો.
==========================================================================
 પદના રચયિતા===== આદ્ય કવિ નરસિહ મહેતા..==================
==========================================================================
 
સ્વપ્ન જેસરવાકર ====== ગોવિંદ પ

        

Advertisements

2 thoughts on “પિચકારી મને ના મારશો…….

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s