કોયડો


                     કોયડો
==========================================================
મિત્રો  આવો જોડાવ એક અવનવા  ગમ્મત ભર્યા કામમાં===
============================================================================
 
કોઈ તમને પૂછે કે એ  મિનીટમાં ૧૦૦  એવા  શબ્દો  બોલો કે,
જેમાં  અંગ્રેજી  આલ્ફાબેટ નો   A ”  આવતો  ના  હોય.
બોલો  છે  આપની પાસે  જવાબ ?
કાળો જવાબ  સાંભળી  લ્યો .  તમારે  જવાબ   આપવાનો કે,
         ONE  TO  HAUNDRED
હવે લખતા જાવ એક થી સો  સુધી અંગ્રેજીમાં પણ એ નહિ આવે.
==================================================================================
ONE — TWO—THREE– FOUR-FIVE— TEN—TWENTY—–
FIFTY–   EIGHTY—  HUNDRED.
આવી ગઈ ને મજા .બસ ત્યારે  હોમવર્ક કરો.
===========================================================
સ્વપ્ન  જેસરવાકર.   ( ગોવિંદ પટેલ  )
Advertisements

2 thoughts on “કોયડો

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s