જીવન જીવવું સહેલું નથી…. ( ભજન) ….


જીવન જીવવું  સહેલું નથી…..(ભજન)..
=================================================================================
 
હે.. જીવન જીવવું સહેલું નથી, મારે મોત પહેલાં મરવું નથી,
    મરતાં મરતાં જીવવું  પાડે, તેવું  જીવન મારે  જીવવું  નથી.
હે.. પ્રાણ રહે જ્યાં સુધી  શરીરમાં, કોઇથી  મારે  ડરવું   નથી,
     સારું  થાય તો  ઠીક છે , કોઈનું  ખોટું   મારે  કરવું નથી.
હે.. જીવન  બનું  હું કોકનું ,પણ  લુંટનારો  મારે  બનવું નથી. 
    માનવ  થઈ જન્મ્યો જગતમાં, દાનવ થઈને મરવું નથી.
હે.. પાપ કરીને પુણ્ય કરાવે , તેવા કરમ મારે  કરવા  નથી,
   મોક્ષ મળે ના ભલે આ જીવને, અવગતિએ મારે જાવું નથી.
હે.. ‘માનવ’ કહે છે આ દુનિયાને, વાત  મારી કોઈ ખોટી નથી,
  સત્કર્મ  ને હરિભજન વિના,  પ્રભુજી મળવા  સહેલા નથી.
================================================================================
 
રચયિતા : માનવ ..
સંકલન : સ્વપ્ન જેસરવાકર   ( ગોવિંદ પટેલ)
Advertisements

4 thoughts on “જીવન જીવવું સહેલું નથી…. ( ભજન) ….

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s