પ્રભુ હવે પાવતી આપજે…કાવ્ય


 
પ્રભુ હવે પાવતી આપજે…કાવ્ય
 
============================================
  
 ================================================================
 
દીધેલા દાન કેરી પાવતી પ્રભુ તું હવે આપજે 
 
તારાથી  ના લખાય તો એક વચેટીયો રાખજે 
 
એમની પોલ ખુલી  છે એ જ તું  યાદ રાખજે
 
બરોબર વહીવટનો ખ્યાલ ભલા તું  આપજે
 
વહીવટકર્તાઓના અગણિત ખાતાં  તપાસજે
 
દીધેલા દાનના ગોટાળા પર નજર નાખજે
 
મહામુલો ધંધો છોડી તારા વહીવટમાં આવતા
 
સર્ટીફીકેટની તારે ત્યાં ક્યાં  જરૂર એ  મલકાતા       
 
ના સમાજ કે  ગામમાં ઈજ્જત એવા ટ્રસ્ટી બનતા
 
મસાલા ચાવી મદિરા પાનમાં આખો દિવસ મલકતાં 
 
આપે રૂપિયો કે  લાખો એજ હિસાબ ના જોઈ શકે
 
ફક્ત મળતિયા સભ્યો  જ વહીવટ એનો કરી શકે
 
લાખો કરોડોનો વહીવટ પણ કેવો અજબ ગજબ છે
 
અમારે ત્યાં  વહીવટદારોનો જામ્યો કેવો કસબ છે
 
પહેલા  ટ્રસ્ટીઓ જ ખાતા અને વહીવટ જમાવતા
 
હવે ચેરીટી કમિશ્નર ભાગ માગવા  આવશે  દોડતા
 
======================================
 સ્વપ્ન જેસરવાકર
Advertisements

4 thoughts on “પ્રભુ હવે પાવતી આપજે…કાવ્ય

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s