તુક્તકો.. સ્વપ્નનાં…


     તુક્તકો.. સ્વપ્નનાં…
 
====================================================
 
સ્વપ્ન  સુંદર હોય પણ  એ સાચાં હોતા નથી
 
અને સાચા  સ્વપ્ન  કદીયે સુંદર  હોતા નથી.
 
મન અને દિલની સુંદરતા હોય  તો  જુઓ
 
મહેનતકશ લોક કદી સ્વપ્નો  સેવતા જ નથી.
 
=====================================================
 
ખુલ્લી  ને  બંધ આંખે  સ્વપ્નાં  જોયા છે
 
હસતા ને  રડતા  પણ સ્વપ્નાં જોયા છે
 
એમને  જોયા  છે ઘણી  વખત જયારે
 
તો એમને  સ્વપ્નાંમાં  રડતાં  જોયા છે.
 
===================================================
 
સ્વપ્નમાં  પ્રેમ  ને  પ્રણય ને  જોયા છે
 
સ્વપ્નમાં મેં છળ ને કપટને  જોયા  છે
 
બેહાલ જનતાના દુખ-દર્દ પણ જોયાં છે
 
સ્વપ્નમાં નાલાયક નેતાઓને  જોયા  છે.
 
==================================================
 
અરે ભાઈ સ્વપ્નાંની વાતો કયાં કરો  છે
 
એમણે  વચનોનો  માહોલ  બનાવ્યો છે
 
ધોળે  દિવસે  તારા બતાવી  જનતાને
 
એમણે પોતાનો તાજમહેલ  બનાવ્યો  છે.
 
=====================================================
 
સ્વપ્ન સાચું પડ્યું તો એ છકી  ગયા છે
 
વાયદા અને  વચનો  બધું ભૂલી ગયા છે.
 
ઈશ્વરને  પણ  ચિંતા છે  એ  વાતની કે
 
મારા બનાવેલા મને પણ બનાવી  ગયા છે.
===================================================
 
‘સ્વપ્ન’ જેસરવાકર 
Advertisements

8 thoughts on “તુક્તકો.. સ્વપ્નનાં…

  1. સ્વપ્નની દુનિયામાં આપે રમાડી દીધા.દીવા સ્વપ્નો જનતાને
    બતાડી સુખનાં સ્વપ્નો જોતાં કરતો આ યુગ છે. ક્રેડીટ પર લો મોટી ગાડી ,ભરો ગેસ અને ફરે રાખો અને સાથે વઈતરું ઠોકે રાખો.
    રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

    Like

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s