માડી તારો જયજયકાર (માતૃ દિન) ..કાવ્ય


માડી તારો જયજયકાર (માતૃ દિન) ..કાવ્ય


==============================================


માતૃ દિન અર્થાત મઘર ડે નિમિતે ચાલો માતાના ગુણગાન ગાઈએ

માતૃ દિનની શુભેચ્છા સહ=================================


હે વર્તે જયજયકાર માવડી તારો જગમાં વર્તે જયજયકાર

જેનો કહેતા ના આવે પાર માડી તારો જગમાં વર્તે જયજયકાર

તું છે દયાળી તું છે કૃપાળી તુજમાં વસે દેવી તણો વાસ

કોઈ  તો તને  લક્ષ્મી કહે ને  કોઈ કહે  અન્નપુર્ણાનો  અવતાર …માડી તારો

દેવતાને  તેં જ  જન્મ દીધો ઓળખાણ તારા થકી થાય

કોઈ કહે  જશોદાનો જાયો તો કોઈ કહે કોંશલ્યા તણો  કુમાર….માડી તારો

બાળકને જીવ જેમ સાચવતી ને તેડતી તું ડાબે જ હાથ

હદય આવ્યું  છે ડાબે જ પડખે બાળક  સુણે  હૈયાના ધબકાર….માડી તારો

કોઈ તને મા કહે કોઈ કહે માવડી કોઈ મઘર ને કોઈ બા

માતૃ દિન  ઉજવાય દુનિયામાં મે માસનો બીજો રવિવાર ….માડી તારો .

જગતના વહેવારે  રૂપ તારું છે એક નામો ધર્યા છે જ અનેક

ભાર્યા ભગિની માવડી છે  તું તો ને તારા થકી ચાલે  સંસાર …..માડી તારો 

ઓ માવડી તારા પ્રેમ ત્યાગના ગુણગાન અહર્નિશ ગાઈએ

માડી કૃપાથી “ગોવિંદ ” ગાયે  તારો મહિમા છે  અપરંપાર ……માડી તારો


============================================


સ્વપ્ન જેસરવાકર

Advertisements

8 thoughts on “માડી તારો જયજયકાર (માતૃ દિન) ..કાવ્ય

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s