વહાલના વધામણે ધવલરાજગીરા…કાવ્ય


વહાલના વધામણે ધવલરાજગીરાકાવ્ય

============================================

આદરણીય વડીલ ડો. શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી ( હાસ્ય દરબાર )( dhavalrajgeera.wordpress.com ) બીજી ડીસેમ્બર ૨૦૧૨ના

રોજ  તેમના વડીલ બંધુ મુરબ્બી વડીલ શ્રી જીતુભાઈની મુલાકાતે

લોસ એન્જલસ ( ખોવાયેલી પરી )આવવાના છે ત્યારે તેમના

આગમનને વધાવતું કાવ્ય ……………………………………..

==============================================


ખોવાયેલી પરીને શોધવા આવશે જીતુભાઈ  વીરા

વહાલના વધામણે પધારજો જરૂર ધવલરાજગીરા

સમજ શાન ધર્મ કર્મ પ્રેરી કરે છે એ કર્યો જ અનેરાં

વહાલના વધામણે પધારજો જરૂર ધવલરાજગીરા

છે રાજના ઇન્દ્ર પણ હાસ્ય દરબારના એ રત્ન ભલેરા

વહાલના વધામણે પધારજો જરૂર ધવલરાજગીરા

વ્યવસાયે ડોકટર છે પણ ધર્મે  તુલસીદલ સીંચનારા

વહાલના વધામણે પધારજો જરૂર ધવલરાજગીરા

માનવતાનાં કાર્યોમાં અંધજન મંડળે બને સધિયારા

વહાલના વધામણે પધારજો જરૂર ધવલરાજગીરા

ચંદ્ર પુકાર, વિનોદવિહાર, આકાશદીપ દે આવકારા

વધામણે “પરાર્થે સમર્પણ“નાં નમન ધવલરાજગીરા

======================================

સ્વપ્ન જેસરવાકર

Advertisements

6 thoughts on “વહાલના વધામણે ધવલરાજગીરા…કાવ્ય

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s