મનાવો પછી રોજ હોળી મજેથી


મનાવો પછી રોજ હોળી મજેથી
=============================================================================================
holi
આદરણીય વડિલ શ્રી દાવડા સાહેબની
એક સ્વરચિત રચના પ્રસ્તુત કરું છું
===========================
      (ભૂજંગી)
કરીને   ભલે કાષ્ટ ભેળા બધેથી,
જલાવો તમે આજ  હોળી મજેથી,
ઉડાડો  ગુલાલો અને  રંગ બીજા,
અને  માનજો બાળી નાખી બુરાઈ.
 
ભલે   છેતરાઓ તમારી જ જાતે,
નથી  નાશ પામી  બુરાઈ જરાએ,
હજીતો  વધારે  વધે  છે  બુરાઈ,
હજી  આજ લોકો રહ્યા છે લુટાઈ.
 
હજી  ટેક્ષ ચોરો મજાથી  ફરે છે,
અને  ભ્રષ્ટ નેતા હજીયે હસે  છે;
ગરીબો તણા ભાગના ખાઈ નાણા,
હજી પ્રહલાદના બાપ છૂટા ફરે છે.
 
કરો નાશ આ દાનવોનો પહેલા,
પછી  છો ઉડાડો થઈ રંગ-ઘેલા;
રંગો મુખ કાળા ધુતારા જનોના,
મનાવો પછી રોજ હોળી મજેથી.
 
રચનાકાર=-પી. કે. દાવડા
========================
સંકલન=સ્વપ્ન જેસરવાકર

 

Advertisements

10 thoughts on “મનાવો પછી રોજ હોળી મજેથી

  1. આદરણીય શ્રી રમેશભાઇ, ( આકાશદીપ)

   શ્રી દાવડા સાહેબની લેખન શક્તિને શબ્દ સામર્થ્ય અનુભવોથી ભરપુર છે.

   તેમના શબ્દોને વાંચવા અને માણવાની મઝ અનેરીહોય છે.

   આપના દ્વારા હોળી પર્વે છાંટેલા અભુત રંગોની પ્રતિભાવ પિચકારી વડે અમે ભાવથી ભિંજાઇ ગયા છીએ

   આપનો ખુબ ખુબ આભાર

   Like

  1. આદરણીય વડિલ શ્રી સુરેશકાકા

   આપે સો ટ્કાની સચી વાત કહી

   શ્રી દાવડા સાહેબની લેખન શક્તિને શબ્દ સામર્થ્ય અનુભવોથી ભરપુર છે.

   તેમના શબ્દોને વાંચવા અને માણવાની મઝ અનેરીહોય છે.

   આપના દ્વારા હોળી પર્વે છાંટેલા અભુત રંગોની પ્રતિભાવ પિચકારી વડે અમે ભાવથી ભિંજાઇ ગયા છીએ

   આપનો ખુબ ખુબ આભાર

   Like

 1. આદરણીયશ્રી.સ્વપ્નજી તથા શ્રીમાન. દાવડા સાહેબ

  આપે સુંદર પંક્તિ લખી મજા પડી ગઈ

  ” હજી ટેક્ષ ચોરો મજાથી ફરે છે,

  અને ભ્રષ્ટ નેતા હજીયે હસે છે;

  ગરીબો તણા ભાગના ખાઈ નાણા,

  હજી પ્રહલાદના બાપ છૂટા ફરે છે.”

  આપના પરિવારને મારા તરફથી હોળી મુબારક કહેશોજી.

  Like

  1. માનનીય શ્રી કિશોરર્ભાઇ

   શ્રી દાવડા સાહેબની લેખન શક્તિને શબ્દ સામર્થ્ય અનુભવોથી ભરપુર છે.

   તેમના શબ્દોને વાંચવા અને માણવાની મઝ અનેરીહોય છે.

   આપના દ્વારા હોળી પર્વે છાંટેલા અભુત રંગોની પ્રતિભાવ પિચકારી વડે અમે ભાવથી ભિંજાઇ ગયા છીએ

   આપનો ખુબ ખુબ આભાર

   Like

  1. આદરણીય શ્રી અશોકભાઇ,

   શ્રી દાવડા સાહેબની લેખન શક્તિને શબ્દ સામર્થ્ય અનુભવોથી ભરપુર છે.

   તેમના શબ્દોને વાંચવા અને માણવાની મઝ અનેરીહોય છે.

   આપના દ્વારા હોળી પર્વે છાંટેલા અભુત રંગોની પ્રતિભાવ પિચકારી વડે અમે ભાવથી ભિંજાઇ ગયા છીએ

   આપ્નો ખુબ ખુબ આભાર

   Like

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s