લટકી ગયો…કાવ્ય


લટકી ગયો…કાવ્ય

======================================

અટકી અટકીને ચાલ્યો તોય ટકી ગયો

ટકી ટકીને ચાલતાં ચાલતાં અટકી ગયો

સોગંધ લીધા હતા મેં કરવા લોકોની સેવા

પણ સેવાના મેવા ખાવા કાજે ભટકી ગયો

શોધવા મુજને તપાસનો હુકમ કોર્ટે કર્યા

ગોટાળાઓને ગોટે ચઢાવી  હું છટકી ગયો

ગુમાની સત્તાધીશોને સેવાના ઓરતા કેવા

જનતાની અદાલતમાં છેવટે લટકી ગયો

========================================

સ્વપ્ન જેસરવાકર

Advertisements

10 thoughts on “લટકી ગયો…કાવ્ય

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s