ગપ્પે પે ગપ્પે સબ ગપ્પેધારી…કાવ્ય


ગપ્પે પે ગપ્પે સબ ગપ્પેધારી…કાવ્ય

( રાગ- ચક્કેમેં ચકકા ચક્કે પે ગાડી….ફિલ્મ- બ્રહ્મચારી)

=============================================================

                                                  ( આભાર ગુગલજી )

=========================================

ગપ્પે પે ગપ્પે સબ ગપ્પે ધારી ગપ્પેમેં ચલ રહી હૈ સરકાર હમારી

ઉનકી હૈ બડી ગપ્પેમારી સુન રહી હૈ જનતા બેચારી…લા લા લા લા.

મનુ  મોનીલે શરદ શકીલે બંસલ બગીલે

દીગી દાગીલે જિંદાલ ચટકીલે કોલસેમેં હુઇ સાજીદારી…લા લા લા લા.

હેલીકોપ્ટર હટકે મલાઇ ખાયી કીસને ચટકે

દેશ પરદેશમેં ભટકે તો જનપથકે રસ્તે બને ધોટાલાધારી..લા લા લા લા.

ફાડુ ફોજદારકા હૈ લટકા નિવદનમેં  ફડકા

દો હજાર સાતસે યે બના રહે હૈ સરદારકી પ્રતિમા ભારી….લા લા લા લા.

નાટકોંકા પડદા ગોવામેં ગલા ફાડકે ઝટકા

હમારા મુખ્યા નહિ ગોટાલા ધારી તો યેદી કિસકી બિમારી…લા લા લા લા

કોન લે ઇનકી ખબર પત્રકાર જગત બેખબર

ચેનલ યા અખબારોકી હો રહી હૈ ઇનસે કૈસી યે સાજીદારી…લા લા લા લા

===========================================

મુલાકાત લ્યો>>>>>http://www.14gaam.com/gujarati-poem.htm

સ્વપ્ન જેસરવાકર

Advertisements

14 thoughts on “ગપ્પે પે ગપ્પે સબ ગપ્પેધારી…કાવ્ય

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s