ગુજરાત ગૌરવ ગજાવે છે…(કાવ્ય)


ગુજરાત ગૌરવ ગજાવે છે…(કાવ્ય)

============================================================================================

મોહન ગીતાને બદલે ભાગવત ઉપદેશ આપે છે.

મુરલી બેસુરી વાગતી પણ સુંદર સુરો રેલાવે છે

અનંત આકાશમાં હવે મંદમંદ પવન લહેરાવે છે

સ્વના નહિ આપણા રાજના ગરબા ગવડાવે છે

વડિલ હવે નહિ નડવાણીનાં વાજાં વગડાવે છે

રાજ હવે બીજાને નાથ કેરા પાઘડાં પહેરાવે છે

ઘીના ઠામ ઘી પડયું દેશભરમાં ચર્ચા ચડાવે છે

‘સ્વપ્ન’ સિધ્ધ થાય  ગુજરાત ગૌરવ ગજાવે છે

==================================

સ્વપ્ન જેસરવાકર

Advertisements

4 thoughts on “ગુજરાત ગૌરવ ગજાવે છે…(કાવ્ય)

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s