દેખ તમાશા જોકશાહી કા !


દેખ તમાશા જોકશાહી કા !

દેખ તમાશા જોકશાહી કા !

======================

પચાસ તો ક્યા પાંચસો સાલ તક નહિ સુધરેંગે !

નહિ સુધરેંગે કભી નહિ સુધરેંગે મરતે દમ તક ખાતે રહેંગે.

ક્યોં કિ……

ઉનકે દાદા કે દાદા કે જમાનેસે  ભુખે હૈ. !!!!!!!!!!!!!!!

 

“સત્તા કીસીકી ભી હો

સતાઇ તો આખિર જનતા જાતી હૈ.!!!!!!

 

અપના કામ બનતા, ભાડમે જાય જનતાઃ It happens in India

સ્વપ્ન જેસરવાકર

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “દેખ તમાશા જોકશાહી કા !

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s