સંબંધોના છપ્પા…શ્રી પી.. કે. દાવડા


સંબંધોના છપ્પા…શ્રી પી.. કે. દાવડા

==========================================================================

દાવડાજી

શ્રી પી.. કે. દાવડા

====================================================================

સંબંધોના છપ્પા…શ્રી પી.. કે. દાવડા
=======================================

 

દાવડા સમાજમાં ફેરફારો થયા, સંબંધ થૈ ગ્યા તદ્દ્ન નવા,
સ્ટેપ થઈ ગયા મા ને બાપ, અર્ધા ભાઈ બહેન આપો આપ,
રોજે  રોજ  સંબંધ  બદલાય, મૂળ  સંબંધમાં  લાગી  લાય.
 
કાકા  મામા અંકલ  થયા, મામી  માસી  આંટીમાં   ગયા,
કઝીન થઈ ગયા સૌ પિતરાઈ, ભલે રહી હોય કોઈ સગાઈ,
દાવડા  સંબંધોની  ચોખવટ, લાગે સૌને  ફાલતુ   ઝંઝટ .
 
દાવડા સંબંધનું બદલ્યું માપ, સંબંધ થાતાં આપો આપ,
અર્ધા  ભાઈ ને  અર્ધી બહેન, હવે  નથી એ મારો વહેમ,
બબ્બે મા ને બબ્બે બાપ, સ્ટેપ કહી દયો, થઈ ગઈ વાત.
 
સંબંધની  વ્યાખ્યા  બદલાઈ, નથી  જરૂરી કોઈ સગાઈ,
સંબંધો  સગવડિયા  થયા, નફા  તોટાના  હિસાબે રહ્યા,
સંબંધોની ન રહી કોઈ જાત, નાત  જાતને  દીધી  માત.
 
ક્યાં ગઈ સાત જનમની વાત? સંબંધ બદલે રાતો રાત,
‘દાવડા’ સરકારી કાયદો ફરે, પાંચ  વર્ષનો  કરાર જે  કરે,
ઇન્કમ ટેક્ષમા  છૂટ અપાય, જેથી  થોડા સંબંધ સચવાય.
==========================================
આલેખન- શ્રી પી. કે. દાવડા
Advertisements

2 thoughts on “સંબંધોના છપ્પા…શ્રી પી.. કે. દાવડા

  1. ક્યાં ગઈ સાત જનમની વાત? સંબંધ બદલે રાતો રાત,

    ‘દાવડા’ સરકારી કાયદો ફરે, પાંચ વર્ષનો કરાર જે કરે,

    ઇન્કમ ટેક્ષમા છૂટ અપાય, જેથી થોડા સંબંધ સચવાય.
    રમુજમા મોટી વાત કરી

    Liked by 1 person

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s