વાહ રે મોંઢાની ચોપડી તારી કમાલ–હાસ્ય કવિતા


વાહ રે મોંઢાની ચોપડી તારી કમાલ--હાસ્ય કવિતા

======================================

વરસ્યો વરસાદ અભિનંદન કેરો મોંઢાની ચોપડીએ.

મેં પણ કર્યાં આભાર દર્શન એજ મોંઢાની ચોપડીએ.

જન્મ દિવસની શુભેચ્છાનું ઝરણું મોંઢાની ચોપડીએ.

પોસ્ટકાર્ડ ગ્રેટિંગ કાર્ડ આવી ગયાં મોંઢાની ચોપડીએ.

દેશ વિદેશના સમાચારો મળે એ મોંઢાની ચોપડીએ

ના મલ્યા હોય તોય ઓળખાણ મોંઢાની ચોપડીએ.

ચેટ થાય ભેટ અપાય મિત્રો થાય મોંઢાની ચોપડીએ

વેપાર ને ધંધા કેરી જાહેરાત થાય મોંઢાની ચોપડીએ

શું છે મોંઢાની ચોપડી તો કહું તો ભાઇ એ ‘ ફેસ બુક ‘

‘અંદર આવ બરાબર’ હોય તો જ ચાલે ભાઇ ‘ફેસબુક’

facebook_2015_logo_detail

===================================

ઇન= અંદર / ટર = આવ  / નેટ = બરાબર

અંદર ટર બરાબર===”  ઇન્ટરનેટ  “

જુના જમાનામાં ઘર બહાર  કે શાળામાં મેદાનમાં બાળકો તોફાન કરે

ત્યારે વડિલો કે શિક્ષકો કહેતા

“અંદર  ટર” એટલે કે ” અંદર  આવ. “

એટલે ” ટર “ કે ” ટળ “ શબ્દ વાપરતા.

========================================================

સ્વપ્ન જેસરવાકર

1 thought on “વાહ રે મોંઢાની ચોપડી તારી કમાલ–હાસ્ય કવિતા

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s