” પ્રકૃતિ ” એક વરદાન……


 ” પ્રકૃતિ ” એક વરદાન……

============================================

હે માનવ !

તું….

શિયાળે ઠરી  જાય,

ઉનાળે  બળી જાય,

વરસાદે પલળી જાય,

તારા કરતાં તો જાનવર સારાં

ઋતુએ ઋતુએ આનંદે ચરી ખાય….

 

તારે તો એ.સી ( A/C)માં છે ચોંટવું,

વાણી વિલાસમાં છે રાચવું,

ઉછેરવું નથી તારે એકેય ઝાડવું,

તોયે ગાડી રહે તારી છાંયડે એ ઇચ્છવું…

 

ફુલ જોઇઅને ચુંટી લે,

ફળ જોઇને તોડી લે,

વન મહોત્સવ ને વૃક્ષારોપણના નામે ગજવાં ભરી લે…

કોકે વાવ્યાં તેં માણ્યાં,

તારાં બચ્ચાં શું ભાળશે ?

એવો કદી વિચાર કરી લે…

 

જન્મ્થી મરણ સુધી તને સહારો આ વૃક્ષોનો,

જીવન જીવતાં સુધી પ્રત્યેક પળે ઉપકાર આ વનૌષધિનો,

વિકાસના નામે નાશ કર્યો છે વનરાજીનો,

 

ઓઝોન સ્તરમાં પડ્યું ગાબડું,

અને કર્યો કકળાટ ગ્લોબલ વોર્મિંગનો,

તારી વૃતિ ને વિચાર હંમેશાં સ્વાર્થનો….

 

ભાઇ બસ કર…

બહું થયું હવે….

 

આંબો નહિં તો,

લીમડો – પીપળો વાવ,

કંઇ ના કરે તો પછી,

બાવળ ને જગ્યા આપ….

 

નહિ તો…

શિયાળે ઠરી જઇશ,

ઉનાળે બળી જઇશ,

અને

ચોમાસે તરસે મરીશ….

 

એક એક વૃક્ષ  છે મહાન

” પ્રકૃતિ ” એક વરદાન……

=======================

સ્વપ્ન જેસરવાકર

2 thoughts on “” પ્રકૃતિ ” એક વરદાન……

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s