મોંઢા (ચહેરા)ની ચોપડી (ફેસબુક)ના ગુણગાન…કાવ્ય..


મોંઢા (ચહેરા)ની ચોપડી (ફેસબુક)ના ગુણગાન…કાવ્ય..
=========================================
કેમ છો મિત્રો જેને લીધે આપણે રોજ મલી શકીએ છીએ.
એ મોંઢા(ચહેરા)ની ચોપડી(ફેસબુક)ના ગુણગાન ગાઇએ.
=========================================
હે મોંઢાની ચોપડીનો મહિમા અપરંંપાર મહિમા અપરંપાર,
જેનો કહેતાં ના આવે પાર ભાઇ એનો મહિમા  અપરંપાર.
રોજ સવાર બપોર અને સાંજે એને ખોલતા જ વારંવાર,
જન્મ દિન લગ્નગાંઠ સંદેશા સાથે આભારની ભરમાર...ભાઇ મહિમા.
ભજન કિર્તન સાથે દેવી દેવતા આરતીનો થાય રણકાર,
મહારાજ મુનિ બાપુ સ્વામી સાથે ભજનિકોનો સાક્ષાત્કાર…ભાઇ મહિમા.
પ્રેમીજનોના પ્રેમ સંદેશા સાથે શેર શાયરી થાય ભારોભાર,
લેખકો વિવચકોના વિવેચન ને કવિતાનો થાય શણગાર…ભાઇ મહિમા.
દેશ વિદેશનાં ચિત્રો સાથે દેશી ઉપાયોનો બતાવે ઉપચાર,
દેશપ્રેમ દેશદ્રોહની વાતો રાજનેતાઓના વાયદાનો વેપાર...ભાઇ મહિમા.
ધરતી ઝીલે જેમ પશુ પક્ષી ઝાડ ને સજજન દુર્જનનો ભાર,
‘સ્વપ્ન’ કહે મોંઢાની ચોપડી ઝીલે અઢળક લેખના સંસ્કાર…ભાઇ મહિમા.
======================================================
સ્વપ્ન જેસરવાકર (ગોવિંદ પટેલ)

1 thought on “મોંઢા (ચહેરા)ની ચોપડી (ફેસબુક)ના ગુણગાન…કાવ્ય..

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s