પૌત્રના ચૌલક્રિયા આમંત્રણ..(બાબરી પ્રસંગ)


પૌત્રના ચૌલક્રિયા આમંત્રણ..(બાબરી પ્રસંગ)Badha Card

2 thoughts on “પૌત્રના ચૌલક્રિયા આમંત્રણ..(બાબરી પ્રસંગ)

  1. બાળક સારા અને ખરાબ પ્રભાવોને લઈને જીવન માં પ્રવેશ કરે છે. સંસ્કારો નો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે પૂર્વ જન્મ નાં માઠા પ્રભાવો નો ધીરે ધીરે અંત થઇ જાય અને સારા પ્રભાવો ની ઉન્નતી થાય.આ જન્મ માં એનાથી અધિક ઉન્નતી કરીએ. આંતરિક રૂપ આપણી જીવન ચર્યા છે.એ અમુક નિયમો પર આધારિત હોય તોજ મનુષ્ય આત્મિક ઉન્નતી કરી શકે છે. સંસ્કારો દ્વારા મનુષ્ય પોતાની સહજ પ્રવૃત્તિઓ નો પૂર્ણ વિકાસ કરીને પોતાનું અને સમાજનું કલ્યાણ કરે છે
    ચિ ઇશાનના ચૌલ સંસ્કાર પ્રસંગે શુભ આશીસ

    Like

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s