કોરોના કેરો કકળાટ…..


કોરોના કેરો કકળાટ…..

============================================
કોરોનાએ તો કકળાટ મચાવ્યો રે દુનિયાની ડેલીએ.
વાયરસે તો વિટંબણા વધારી રે દુનિયાની ડેલીએ.
ચીનથી ચાલુ થયું ને ફ્રાંસને ય ફસાવ્યું,
ઇટાલીની ઇચ્છાઓ અમળાઇ રે દુનિયાની ડેલીએ…કોરોનાએ…
જુઓ યુરોપ આખે આખું જ ફસડાયું,
રાષ્ટ્રપતિ વડાપ્રધાનો પછડાયા રે દુનિયાની ડેલીએ…કોરોનાએ…
વોટઅપ પર વૈદો જ ફાટી નીકળ્યા,
ફેસબુક પર ઉપાયોની વણઝાર રે દુનિયાની ડેલીએ…કોરોનાએ…
મંદીના મારથી દુનિયા ગઈ ત્રાસી,
વસ્તુઓની અછતની હાડમારી રે દુનિયાની ડેલીએ…કોરોનાએ…
યમરાણીએ આપી છે ચિમકી અનોખી,
કોરોનાગ્રસ્ત થાઓ તો નો એંન્ટ્રી રે દુનિયાની ડેલીએ…કોરોનાએ…
લેવા ‘ગોદડિયા’ને યમરાજની સવારી,
એય ચકાસે કોરોનાની બિમારી રે દુનિયાની ડેલીએ…કોરોનાએ…
===========================================
સ્વપ્ન જેસરવાકર ( ગોદડિયાજી)

1 thought on “કોરોના કેરો કકળાટ…..

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s