ધરતી દિન…કાવ્ય


ધરતી દિન…કાવ્ય

=================================

 મિત્રો  ૨૨ એપ્રિલ એટલે “અર્થ ડે” (ધરતી દિન)
જે ધરતી માતા આપને પાળે પોષે તેવી ધરતી માતાની
વંદના કરીએ.
=================================
ઝીલો ઝીલો આજે સહુ કોઈ “ધરતી દિન” કેરો સાદ
આભાર માનીને  ધરતીનો  જગાવીએ  અનેરો નાદ
ઝીલે ભાર માનવ પશુ પક્ષી તણો ના કલેશ લગાર 
અર્પે ધન ધાન્ય જળ  ખનીજ તેલ ધાતુઓ અપાર
છાતી પર પર્વત ઝીલે ને ખળખળ ઝરણાં લગાતાર
વનરાજી વહેતી નદીઓ સાથે ઝીલે સમંદર કેરો ભાર
પૂજન અર્ચન કરી માનીએ  ધરતીનો ખુબ છે આભાર
આજે “ધરતી દિન” અનેરો સંદેશ પહોચાડીએ દ્વાર દ્વાર
=================================
સ્વપ્ન જેસરવાકર

1 thought on “ધરતી દિન…કાવ્ય

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s