એક નવતર લગ્ન ગીત..


મિત્રો અને મારી વહાલી બહેનો…..એક નવતર લગ્ન ગીત...
=============================================
વૈશાખના વાયરા વાયા ને આ લોકડાઉનમાંં લગ્ન સિઝન વહી ગઇ.
મારી વહાલી બેનો પતિદેવો બાળકો અને પરિવારની સેવામાં વ્યસ્ત
થઇ ગઇ ને લગ્નગાળામાં લગ્ન ગીતો ગાવાથી વિમુખ રહી તો ચાલો
આજે એક નવતર ગમ્મત ભર્યું લગ્ન ગીત માણીએ. જો આપને ગીતના
શબ્દો સાથે ગાવાની મજા આવે તો જરુરથી પ્રતિભાવ આપશો.
====================================================
(રાગ=ઘરમાં નો’તી ખાંડ ત્યારે શીદને તેડી’તી જાન..મારા નવલા વેવાઇ)
=======================================================
ઘરમાં નો’તા ડોલર ત્યારે શાને ઉંચા કર્યા કોલર…મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા પાઉન્ડ ત્યારે શાને ઉંચો કર્યો સાઉન્ડ…મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા રુબલ ત્યારે શાને નખાવ્યા કેબલ..મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા યેન ત્યારે શાને પહેરી ચેઇનમારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા રિયાલ ત્યારે લગ્ન કેમ આયો ખયાલ..મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા યુરો ત્યારે શાને બન્યા શુરો...મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા શિલિંગ ત્યારે લગ્નની કેમ કરી ફિલિંગ…મારા નવલા વેવા.
ઘરમાં નો’તા ફ્રાન્ક ત્યારે જાનને કેમ મારી હાક…મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા યુયાન ત્યારે લગ્નના તાયફાનું તોફાન…મારા નવલા વેવાઇ
ઘરમાં નો’તા ટાકા ત્યારે શાને મારે રાખ્યા ફાંકા..મારા નવલા વેવાઇ.
ઘરમાં નો’તા રુપિયા ત્યારે શાને ગણાવી ખુબિયાં..મારા નવલા વેવાઇ
===================================================
” જુઓ આ છે અમારા રુપિયા એની જાત જાતની ખુબિયાં. “
===========================================
” મહાત્માજીની તસ્વીર સાથે વિશ્વ શાંતિ કામના .”
” બીજાને સહાય રુપ બની કરીએ સમર્પણ ભાવના.”
” જાતિ ધર્મ ભાષા સાથે દિલમાં એકતાની ખેવના.”
” વિશ્વ ઐક્યતા સરજી કરીશું ત્રિરંગા કેરી નામના” .
=====================================
સ્વપ્ન જેસરવાકર (ગોવિંદ પટેલ)

2 thoughts on “એક નવતર લગ્ન ગીત..

 1. ઘરમાં નો’તું પાણી તો શીદને ફોડી’તી ઘાણી?

  આ લીટી ઉમેરવી હોય તો ઉમેરી શકો છો.

  Chiman Patel ‘chaman’

  Note:

  To open any link listed below, Right click on it and then click on ‘Open link on new window’ 2nd item on the listing.

  http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
  http://pustakalay.com/phoolwadi.pdf (Humorous articles)
  http://pustakalay.com/kavita.pdf
  https://sureshbjani.wordpress.com/2007/08/20/chiman-patel/

  ________________________________

  Like

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s